WAA DESIGN

Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Waa hoạt động 02 lĩnh vực chính:

  • Thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất.
  • Xây dựng.
    Ông: Nguyễn Quang Huy: Founder Waa Design đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế, thi công nội ngoại thất. Triết lý của công chính là xây dựng niềm tin từ chính ngôi nhà của bạn.
    Giá trị cốt lõi công ty:
  • Khát vọng.
  • Chính trực.
  • Chuyên nghiệp.
  • Nhân văn.